CBD er kommet i fokus i disse dage på grund af de potentielle fordele, det giver. For at forstå, hvordan CBD kan være så effektivt i forhold til forebyggelse af nogle sygdomme, skal man have en forståelse for det menneskelige Endocannabinoid system. Endocannabinoid systemet er det sted, hvor CBD udfører alt sit arbejde. Dette system er den del af kroppen, der er ansvarlig for de fleste af kroppens vitale processer, herunder immunsystemet, centralnervesystemet, fordøjelsessystemet og hukommelsen og læring. Endocannabinoid Systemet styrer kroppens naturlige reaktioner. Systemet kan imidlertid blive svækket på grund af ydre skader eller lidelser, i disse tilfælde kan CBD styrke funktionerne i Endocannabinoid-systemet.

Det endogene cannabinoidsystem ECS indeholder et antal celler og molekyler, der er spredt i hele kroppen, herunder hjernen, bindevæv, organer, immunceller og kirtler. Forskning viser, at endocannabinoid systemet kan blive påvirket af de eksterne cannabinoider som CBD. Ifølge National Institutes of Health kan endocannabinoid systemet manipuleres af eksterne kilder som CBD for at behandle en række medicinske lidelser.

Effekter af CBD på Endocannabinoid systemet

Endocannabinoid systemet består af cannabinoidreceptorer, der er spredt i hele kroppen. Cannabinoidreceptoren CB1 findes i overflod i centralnervesystemet, mens cannabinoidreceptoren CB2 findes i mave-tarmkanalen, immuncellerne og det perifere nervesystem. Disse receptorer er ansvarlige for at styre forskellige funktioner i kroppen, der omfatter immunforsvar, smerte, søvn, humør, hukommelse, fordøjelse, frugtbarhed og motorisk kontrol.

Disse er de naturligt forekommende cannabinoider i kroppen, men undertiden forstyrres det naturlige endocannabinoid system og virker derfor ikke optimalt. Her kan CBD spille en rolle, CBD binder sig ikke på enten CB1 eller CB2 receptorerne, det stimulerer snarere begge receptorers funktioner. På grund af denne interaktion bliver CB1 receptorerne mere aktive og arbejder effektivt i forskellige dele af kroppen. Da THC binder sig til receptorer og producerer psykoaktive elementer, har CBD på den anden side vist sig at være en negativ allosterisk modulator af CB1 receptorerne. Det betyder, at CBD kan hæmme det psykotiske potentiale fra THC ved at ændre CB1 receptorerne.

Når man taler om den anden store cannabinoidreceptor, som er CB2 receptoren, som også er ansvarlig for mange funktioner, er ligeledes en årsag til fremkomsten af inflammation. Mens CBD har en positiv effekt på CB1 receptoren, og den stimulerer dens funktioner, har CBD en negativ effekt på CB2 receptoren, hvilket betyder, at CB2 receptorens effektivitet svækkes ved at anvende CBD. De anti-inflammatoriske egenskaber i CBD kommer på grund af denne mekanisme, men det er blevet undersøgt, at effekten er meget lille og ubetydelig. Det hævdes stadig, at CBD kan resultere i positive virkninger på endocannabinoid-systemet, selvom det kun påvirker CB1 receptoren indirekte og CB2 receptoren marginalt. Men resultaterne af CBD stammer fra både de indirekte virkninger på endocannabinoidsystemet og pleiotropi, hvilket er potentialet hos CBD til at påvirke den brede vifte af alle systemerne i kroppen.

Indirekte virkninger af CBD

CBD har to andre virkninger på endocannabinoid systemet, som er, at det ændrer aktiviteten af ​​enzymerne og proteinet samt koncentrationen af ​​anandamid, som er den naturligt forekommende cannabinoid.

I betragtning af CBD’s indflydelse på enzymerne, glemmes det ofte, at kroppen ikke kun indeholder receptorer og neurotransmittere, men også enzymer, der regulerer hele mekanismen. Endocannabinoid systemet har det centrale enzym af fedtsyreamidhydrolase (FAAH). FAAH er enzymet, der nedbryder anandamidets funktion og svækker det, mens CBD er kendt som en hæmmer af FAAH. Dette betyder, at CBD ikke lader FAAH arbejde effektivt og svækker det, hvilket resulterer i den øgede koncentration af anandamid, hvilket fører til den positive virkning på endocannabinoid systemet. Det skal dog bemærkes her, at CBD ikke direkte påvirker anandamidet, og det er også blevet opdaget, at CBD er en svag hæmmer for FAAH, så dens virkninger ikke helt kan henføres til enzymet.

En anden indirekte virkning af CBD er på det fedtsyrebindende protein (FABP). Disse proteiner er ansvarlige for forbinding, for så vidt angår endocannabinoid systemet, så forbinder det til synapsanandamidet og transporterer det uden for synapsen, hvor det nedbrydes eller metaboliseres af FAAH. Så CBD hæmmer bindingen af FABP til anandamidet, det tiltrækker snarere FABP’en og placerer den et effektivt sted, hvilket resulterer i mindre metabolisme af anandamid og øger dens virkninger på systemet.

CBD har også andre virkninger på kroppen, CBD binder sig til G-proteinreceptoren kendt som TRPV-1, som tager sig af kropstemperaturen samt opfattelsen af smerte og betændelse. CBD bruges også til at aktivere serotoninreceptorerne og kan ligeledes hæmme ID-1-genet, som forårsager forskellige typer af kræftformer.

Afsluttende bemærkninger

Der er mange måder, hvorpå det menneskelige endocannabinoide system er påvirket af CBD på. Det omfatter direkte og indirekte påvirkninger på systemet. CBD har imidlertid en stimulerende og forbedrende effekt på funktionerne i endocannabinoid-systemet. Den samlede effekt af CBD kan opnås ved at indtage det regelmæssigt, så de processer, der styres af endocannabinoid systemet, kan forbedres over tid.

Et sundt endocannabinoid system styrer ikke kun kroppens indre processer, det har også en virkning på en persons sociale adfærd. Det virker som en bro mellem sindet og kroppen, og cannabinoiderne påvirker forholdet mellem en person og dens ydre miljø. Et godt fungerende endocannabinoid system er afgørende for en sund krop og sjæl, hvis der er mangel på cannabinoider i systemet, så kan denne mangel fjernes ved hjælp af CBD.